Home

In 1992 is de Stichting Onderwijsprojecten Zimbabwe (S.S.O.Z.) opgericht, met als doelstelling het ondersteunen van onderwijs en opleidingsprojecten in Zimbabwe.
Voor de activiteiten van de S.S.O.Z in de afgelopen jaren wordt verwezen naar de jaarverslagen (zie attachments)

De Stichting Onderwijsprojecten Zimbabwe  (SSOZ) staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften van donateurs aan de SSOZ zijn aftrekbaar van de Inkomsten- of Vennootschapsbelasting (RSIN/ Fiscaalnummer ANBI 802534363)

Thans  is het beleid geheel gericht op ondersteuning van onderwijs aan gehandicapte kinderen. Daarom ondersteunt de S.S.O.Z.  sinds 2007 het onderwijs aan het” King George VI Centre and School” in Bulawayo (Matabeleland).

Het King George VI Centre is een therapeutisch centrum en  school voor lichamelijk en handicapte en dove kinderen.

Het  bestuur van de Stichting Steunfonds Onderwijsprojecten Zimbabwe is als volgt samengesteld:

  • Mw. Dr. A van der Does –van den Berg, voorzitter;
  • Mw. J. M. N. Ankersmit-Blackstone, secretaris;
  • Dhr. Ir. W. Ankersmit MA, penningmeester.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de uitvoering van hun bestuurstaak en zijn dus onbezoldigd.de Stichting heeft geen personeel in dienst.

Adres: Stichting Steunfonds Onderwijsprojecten Zimbabwe
Driedistellaan 19
2554 HN DEN HAAG
E-mail: “info@ssozimbabwe.nl”
Bankrekening (IBAN): NL48ABNA0 471626015

Giften en Donaties zijn welkom op:

Bankrekening (IBAN): NL48ABNA0 471626015